0-3 НАСНЫ ХҮҮХДЭЭ АСРАХ ЧӨЛӨӨТЭЙ БАЙГАА ЭХ ШИМТГЭЛ ТӨЛСӨН НӨХЦӨЛД 50%-ИЙГ УЛСЫН ТӨСВӨӨС ТӨЛНӨ.

Сайн дурын даатгалтай холбоотой мэдээллийг зурагт хуудаснаас авна уу.

МАЛЧИН БОЛОН ХУВИАРАА ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭГЧ ТА ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХ НӨХЦЛӨӨ БҮРДҮҮЛЖ, ШИМТГЭЛЭЭ НӨХӨН ТӨЛӨХ ХУГАЦАА 60 ХОНОГ ҮЛДЛЭЭ.

Холбогдох мэдээллийг зурагт хуудаснаас авна уу.